For å registrere en ny sak gjør du følgende:

  1. Trykk "Registrer Ny Sak" i menyen overfor.
  2. Du kommer nå til innmeldingsskjemaet, her må du fylle ut følgende:
    1. REQUESTER: Skriv inn epostadressen vi kan nå deg på
    2. SUBJECT: Beskriv kort hva det gjelder - Tittel
    3. DESCRIPTION: Beskriv hva henvendelsen gjelder
  3. Legg eventuelt med filer og trykk "Send Inn